Καλῶς ὁρίσατε

Καλῶς ὁρίσατε στόν διαδικτυακό μας τόπο μέ τήν ὀνομασία «Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος». Στό ὄνομα τῆς ἱστοσελίδας μας βρίσκεται τό ὄνομα μιᾶς ἐμβληματικῆς μορφῆς τῆς Ἐκκλησίας μας· τοῦ ἀγωνιστή καί διωκομένου ἐπισκόπου χάριν τῆς κανονικῆς τάξης μέσα στήν Ἐκκλησία καί συγχρόνως τοῦ μεγάλου θεολόγου τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας. 

Στόν ἱστότοπο αὐτό θά παρουσιάσουμε κατ’ ἀρχάς τό θεολογικό του ἔργο· τά βιβλία του ἀλλά καί ἀποσπάσματα ἀπό τόν πνευματικό θησαυρό πού βρίσκεται μέσα σ’ αὐτά. Παράλληλα, θά δημοσιοποιήσουμε πλῆθος θεολογικῶν κειμένων, ἄρθρων, ὁμιλιῶν του. Θά ὑπάρχει, ἐπίσης, πλούσιο θεολογικό ὑλικό ὁμιλιῶν, κηρυγμάτων κ. ἄ. σέ ἦχο καί βίντεο.

Μαζί καί παράλληλα μέ τό θεολογικό ὑλικό θά παρουσιαστεῖ πλούσιο ἀρχειακό ὑλικό σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς τελευταίας πεντηκονταετίας. Θά ἔρθουμε σέ ἐπαφή μέ τά ντοκουμέντα μιᾶς μεγάλης περιπέτειας τῆς Ἐκκλησίας, πού λέγεται ἐκκλησιαστικό πρόβλημα, στό ὁποῖο ἐνεπλάκησαν χωρίς νά τό θέλουν 12 μητροπολίτες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος.

Χρέος της θεωρεῖ ἡ νέα αὐτή ἱστοσελίδα νά συμπεριλάβει καί ἄλλη μιά χαρισματική μορφή τῆς Ἐκκλησίας· τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο Κοτσώνη, τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν ἀποστολικῶν ὁραματισμῶν ὅπως τόν ἀποκαλοῦσε ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος.

Σκοπός εἶναι νά άναδειχθεῖ ἡ θεολογική προσφορά του στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ πληθώρα ὁμιλιῶν, ἄρθρων καί κηρυγμάτων του πού θά ἀναρτηθοῦν. Ἐπίσης, νά γίνουν γνωστές στό εὐρύ κοινό οἱ ποιμαντικές δραστηριότητές του -μεγίστου βεληνεκοῦς, βαρύτητας καί σπουδαιότητας- μέσα στήν Ἐκκλησία ἀλλά καί τήν Ἑλληνική κοινωνία, τόσο ὡς Ἀρχιμανδρίτη ὅσο καί ὡς Ἀρχιεπισκόπου.

Ἄς ταξιδέψουμε λοιπόν στόν ὄμορφο κόσμο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τοῦ μαρτυρικοῦ βιώματος ὅπως μᾶς τόν ξεδιπλώνουν οἱ δυό αὐτές πατερικές μορφές.

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Ιερώνυμος Κοτσώνης , Αττικής Νικόδημος , Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος