Ἐκδόσεις Σπορά 

Σχολιασμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας

ISBN: 960-7321-16-2     Σελίδες: 160     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14     Τιμή: 8 Εὐρώ

Δηλώνω δημοσιογράφος

Ὁ συγγραφέας, Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, δηλώνει δημοσιογράφος, γιά νά ἀγγίξει κάποιες πληγές τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, τίς ὁποῖες οἱ κατ’ ἐπάγγελμα δημοσιογράφοι δέν τόλμησαν ποτέ νά φέρουν στό φῶς τῆς δημοσιότητας. Κάποιες πτυχές πού ἀφοροῦν τή δημοσιογραφία.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

 


 

ISBN: -     Σελίδες: 32     Ἔκδοση: 3η     Διαστάσεις: 24 Χ 17     Τιμή: 2 Εὐρώ

Ἡ ἀνώτατη Δικαιοσύνη σέ δημόσια κρίση.
Ἐπιστολή στόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Βασίλειο Μποτόπουλο.

Τραγικό φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας ἡ κατακόρυφη ὀλίσθηση τῶν θεσμῶν. Τό Ἀνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, σύμφωνα μέ στοιχεῖα ἀδιάσειστα, ὑπεχώρησε στήν συνδυασμένη πίεση τῆς κρατικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, πού ἀποδεικνύουν ἐξαρτημένη καί συρόμενη τή δικαιοσύνη τῆς Πατρίδος μας.
Αὐτές τίς ἐκτροπές ἐντοπίζει ὁ συγγραφέας σέ ἀνοικτή ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

 


 

ISBN: -     Σελίδες: 32     Ἔκδοση: 2η     Διαστάσεις: 20,5 Χ 14     Τιμή: 2 Εὐρώ

Τό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα σήμερα

Ὑπόμνημα στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Στό ὑπόμνημα αὐτό ὁ συγγραφέας καταγγέλλει μιά ἀκόμα ἐκτροπή τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας στό λεγόμενο «ἐκκλησιαστικό πρόβλημα».
Ἀφορᾶ τήν στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου στό «ἐκκλησιαστικό πρόβλημα» τό πρῶτο ἔτος τῆς ἀρχιεπισκοπείας του.

 


 

ISBN: 960-7321-13-8     Σελίδες: 288     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14     Τιμή: 10 Εὐρώ

Φωνή θρηνούντων ποιμένων

Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μπρός στίς ἐκκλησιαστικές κρίσεις: -τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, -τῶν ἐπισκόπων, -τοῦ ἱερατείου, -καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ; Τό βιβλίο: «Φωνή Θρηνούντων Ποιμένων», πρῶτο στή σειρά αὐτή, ἀποτελεῖ μιά τομογραφία τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς δυσπραγίας.

Διαβάστε κάποια ἀποσπάσματα


 

ISBN: 960-7321-20-5     Σελίδες: 240     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14     Τιμή: 10 Εὐρώ

Ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες

Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μπρός στίς ἐκκλησιαστικές κρίσεις: -Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, -τῶν ἐπισκόπων, -τοῦ ἱερατείου, -καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ; Τό βιβλίο: «Ἐνύσταξαν οἱ Ποιμένες», δεύτερο στή σειρά αὐτή, προσπαθεῖ μέ θεολογικό λόγο (καί μέ γνώμονα τά κείμενα τῆς Γραφῆς, τήν πατερική σοφία καί ἐμπειρία, ἀλλά καί τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας) νά ἐντοπίσει τά πολλαπλά λάθη τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης.

 


 

ISBN: 960-7321-22-1     Σελίδες: 224     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 10 Εὐρώ 

Ἡ ἐλπίδα μου

Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μπρός στίς ἐκκλησιαστικές κρίσεις: -Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, -τῶν ἐπισκόπων, -τοῦ ἱερατείου, -καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ; Τό βιβλίο: «Ἡ ἐλπίδα μου», τρίτο στή σειρά αὐτή, προσπαθεῖ μέ θεολογικό λόγο νά σκιαγραφήσει τήν σύγχρονη προβληματική τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέ γνώμονα τά κείμενα τῆς Γραφῆς, τήν πατερική σοφία καί ἐμπειρία, ἀλλά καί τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀνταποκριθεῖ στά ὁράματα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, γιά ὑπέρβαση τῆς κρίσης καί ἀνανέωση τοῦ Συνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

 


 

ISBN: 978-960-7321-40-4     Σελίδες: 168     Ἔκδοση: 1η  2012     Διαστάσεις: 20 Χ 12     Τιμή: 5 Εὐρώ

Ἡ ἐλευθερία στόν ὁρίζοντα τῆς Ἐκκλησίας

Μιά μελέτη ἱστορική καί θεολογική πού ἐγγίζει ἕνα καυτό θέμα τῆς ἐποχῆς. Τήν πλήρη ἀποδέσμευση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τά φορτικά δεσμά τῆς πολιτικῆς καί κοσμικῆς ὑποδούλωσης καί τήν ἐλεύθερη σεβαστική κυκλοφορία τῶν μηνυμάτων της, πού ἀνυψώνουν τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Θείας Χάριτος καί σέ γόνιμους δημιουργούς τοῦ πολιτισμοῦ.

 


 

ISBN: 978-960-7321-38-1     Σελίδες: 107     Ἔκδοση: 1η  2011     Διαστάσεις: 20 Χ 12     Τιμή: 4 Εὐρώ

Κατενώπιον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ

Ἕνα μικρό βιβλίο, κατάθεση ἀγάπης καί πόνου, ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τολμάει νά παρουσιάσει φλέγοντα ζητήματα πού ταλαιπωροῦν τήν Ἐκκλησία μας. Παράλληλα ἀπευθύνεται ὁ συγγραφέας μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος στούς συνιεράρχες του καί τούς θέτει ἀμείλικτα ἐρωτήματα.

 


 

ISBN: 978-960-7321-43-5     Σελίδες: 282     Ἔκδοση: 1η  2014     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 15 Εὐρώ

Ἡμερολόγιο διωγμῶν καί ἐξορίας

Τό ἡμερολόγιο τοῦ μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου πού καλύπτει τήν περίοδο 1974-1979. Μέσα στίς σελίδες του μέ λόγο λιτό καί λακωνικό ξετυλίγεται ἕνας ὀρυμαγδός γεγονότων ἀπόλυτης αὐθαιρεσίας καί ἐκτροπῆς τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας σέ πληθώρα ἀντικανονικῶν πράξεων.
Περιγράφονται οἱ πράξεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ καί μιᾶς δράκας ἄλλων ἱεραρχῶν, τό παρασκήνιο τῶν κινήσεών τους στό χῶρο τῶν ἐπισκόπων, ἀλλά καί ἡ δικτύωσή τους μέ τήν πολιτική ἡγεσία.
Ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος, ἕνα ἀπό τά θύματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν φρικαλεοτήτων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ἀναδεικνύεται μέσα ἀπό τό ἡμερολόγιο μεγάλος ἀγωνιστής πού μέ γαλήνη καί ἠρεμία πορεύεται τόν τραχύ δρόμο τῶν διωγμῶν καί τῆς ἐξορίας.

 


 

ISBN: 978-960-7321-39-8     Σελίδες: 155     Ἔκδοση: 2η  2011     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 5 Εὐρώ

Ἀνοικτό Ὑπόμνημα (Πρός τούς Ἕλληνες Ἱεράρχες)

Ὑπόμνημα στίς συνειδήσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, πού τυπώθηκε τό 1981 καί ζητεῖται ἐπίμονα ἀπό τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα τοῦ 21ου αἰώνα.