«… Ἡ ἀγάπη εἶναι καθαρό, οὐράνιο ἀπόκτημα. Τό μίσος εἶναι ρύπος. Καί τά δυό δέν μποροῦν νά συνυπάρξουν στό ἴδιο σκεῦος. Ἡ ἀγάπη εἶναι φῶς. Καί τό μίσος σκότος. Καί εἶναι ἀδύνατο νά συνευρεθοῦν στόν ἴδιο χῶρο. Ἡ ἀγάπη ἀποκλείει τό μίσος. Καί τό μίσος καταλύει τήν ἀγάπη.»

Μητροπολίτου Ἀττικῆς και Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Σπουδή Ἀγάπης», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1997), σελ. 59

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/426-misos-kai-agapi.html

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Αγάπη , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος