Ἐκδόσεις Σπορά 

Ἱερατικά

ISBN: 960-7321-17-5     Σελίδες: 224     Ἔκδοση: 2η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 7 Εὐρώ

Ἡ μεγάλη κλήση

Ὅραμα ὁλόψυχης προσφορᾶς στό Θεό εἶναι ἡ λαχτάρα τοῦ νέου ἀνθρώπου, νά προσφερθεῖ στήν ἱερωσύνη. Ὑπέρβαση τῶν χοϊκῶν στόχων. Προσέγγιση στό ἀνεξιχνίαστο μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Διακονία τῶν ἁγίων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

 


 

ISBN: 960-85026-6-7     Σελίδες: 176     Ἔκδοση: 4η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 7 Εὐρώ

Ἡ ἀγωνία ἑνός ἱερέως

Ἕνας ἱερέας μιλάει στό Θεό καί ξεδιπλώνει τίς ἀνησυχίες του καί τούς πόθους του. Μιλάει μέ τιμιότητα καί λαχτάρα. Διακατέχεται ἀπό ἀγωνία διαπιστώνοντας, μέ ὁδηγούς κείμενα τῆς Γραφῆς καί τῶν Πατέρων στά ὁποῖα ἐντρυφᾶ, τό ὕψος τοῦ ὑπουργήματος τῆς ἱερωσύνης.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

 


 

ISBN: 960-7321-00-6     Σελίδες: 128     Ἔκδοση: 2η     Διαστάσεις: 21 Χ 13     Τιμή: 4 Εὐρώ

Γράμματα σ’ ἕνα νέο Ἱερέα

Καρδιά καί γραφίδα τοῦ συγγραφέα συνδέονται, γιά νά δώσει ἡ πρώτη στή δεύτερη τά αἰσθήματά της καί κείνη μέ τή σειρά της νά ἐκφράσει αὐτό, πού ἕνας λευκασμένος λειτουργός τοῦ Θεοῦ αἰσθάνεται, καθώς ἀντικρύζει τούς νέους ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας.

 


 

ISBN: 960-7321-01-4     Σελίδες: 64     Ἔκδοση: 3η     Διαστάσεις: 20 Χ 12,5     Τιμή: 4 Εὐρώ

Γίνε ἱερεύς μου

Παρουσιάζεται σέ ἑλληνική μετάφραση τό μικρό ἀλλά περιεκτικό βιβλίο τοῦ μεγάλου Ὀρθοδόξου στοχαστή τῆς Δύσης ΛΕΒ ΖΙΛΕ, πού ἀναφέρεται στήν ἱερωσύνη.

 


 

ISBN: 960-7321-03-0     Σελίδες: 48     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 20 Χ 12,5     Τιμή: 4 Εὐρώ

Ἡ ἀκοίμητη φλόγα

Ἡ ἀνάγκη γιά τόν λειτουργό τοῦ Ὑψίστου νά ἀναζοπυρώνει τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης. Γιά νά τό πετύχει αὐτό πρέπει νά μήν ἀποφεύγει ποτέ τήν ἔμπονη ἱερωσύνη καί νά μή παύει νά ἐπικαλεῖται τό πανάγιο Πνεῦμα σέ ὅλη τή ζωή του.

 


 

ISBN: 960-721-1-24-8     Σελίδες: 304     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14     Τιμή: 15 Εὐρώ

«Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός...»

Τῆς Ἀρχιερωσύνης σου... Προσπάθεια προσέγγισης διά μέλανος καί χάρτου τῶν διαστάσεων τῆς ἀρχιερατικῆς κλήσεως. Ἡ εὐθύνη τοῦ Ἀρχιερέα γιά τό ποίμνιό του ἀλλά καί γιά τήν Καθολική Ἐκκλησία. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὀφείλει να πολιτεύεται καί νά ἐνεργεῖ. Ὁ συγγραφέας προσεγγίζει τά παραπάνω μέ τό βλέμμα ἐστραμμένο:
1) Στά ἐκκλησιαστικά γεγονότα τοῦ τελευταίου μισοῦ αἰῶνα καί 2) Καί στήν ὑποχρέωση κανονικῆς ἀκρίβειας στίς διοικητικές πράξεις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα 

Print Friendly, PDF & Email