Ὁμιλίες Εὐαγγελίου Μάρκου 

Κυριακή Β' Νηστειῶν

(19-03-1995, Ἐνθύμιο τριετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2016)

 

Κυριακή Β' Νηστειῶν

(10-03-1996, Ἐνθύμιο διετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2015)∗

 

Κυριακή Γ' Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

(26-03-1995, Ἐνθύμιο τριετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2016)∗

 

Κυριακή Γ' Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

(17-03-1996, Ἐνθύμιο διετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2015)

 

Κυριακή Ε' Νηστειῶν

(09-04-1996, Ἐνθύμιο διετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2015)

 

Κυριακή τῶν Βαΐων

(16-04-1996, Ἐνθύμιο διετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2015)

 

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

(07-05-1996, Ἐνθύμιο διετοῦς μνημοσύνου Ἀττικῆς Νικοδήμου-2015)∗

Print Friendly, PDF & Email