«… Ἡ διάθεση τῆς ψυχῆς, ὅταν προσανατολίζεται στό Θεό, προάγεται στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί ἐμπλουτίζεται μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί πρῶτο χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ φωτισμός τῆς ψυχῆς, ἡ μεταλλαγή της σε δοχεῖο τῆς ἀγάπης καί ἡ ἐνδυνάμωσή της στήν προσφορά καί στήν ἄσκηση τῆς ἀγάπης. Ἔτσι ἡ ὁρμή τῆς ψυχῆς, πού κινεῖται πρός τό Θεό, μεταποιεῖται σέ ἔλλαμψη. Σέ ἐσωτερικό φωτισμό. Καί σέ ἐνέργεια ζωῆς. Σε ἠλεκτρική κένωση, πού καθαρίζει τήν ἐσωτερική ὅραση καί ἀνοίγει ὁρίζοντες. Σέ μαγνήτη, πού μαγνητίζει τήν ψυχή καί τή βγάζει ἀπό τήν ἀδράνεια. Σέ δύναμη, πού τραβάει τή θέληση, μέ ἕνα ἀποκλειστικό τρόπο, πρός τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Τό καθαρό καί ἄμωμο. Τόν ἥλιο τῆς ἀγάπης. Τόν πομπό τῶν μηνυμάτων καί τῆς πράξης τῆς ἀγάπης. Καί ἀνοίγει τούς δρόμους γιά τήν ὑλοποίηση τῆς ἀγαθῆς διάθεσης, γιά τή διακονία τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης.»

Μητροπολίτου Ἀττικῆς και Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Σπουδή Ἀγάπης», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1997), σελ. 24

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/374-to-xarisma-tou-agiou-pneymatos.html

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Αγάπη , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Άγιο Πνεύμα