Ἐκδόσεις Σπορά 

Πατέρες καί σύγχρονη ζωή

6 To vioma kai i didaxi twn Paterwn
ISBN: 978-960-7321-49-7    Σελίδες: 368    Ἔκδοση: 1η    Διαστάσεις: 20,5 Χ 14    Τιμή: 10 Εὐρώ
 
Το βίωμα και η διδαχή των Πατέρων
Ανθοδέσμη σοφίας και αγιότητας. Περιέχει κείμενα Πατερικά των τριών πρώτων αιώνων και τις μεταφράσεις τους από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημο. 
 

  
ISBN: 960-7321-07-3     Σελίδες: 290     Ἔκδοση: 2η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 15 Εὐρώ

Ἡ ἱκεσία ἑνός ἁγίου

Ὕστερα ἀπό μιά πλατειά εἰσαγωγή, πού βιογραφεῖ καί παρουσιάζει τήν ἀξεπέραστη μορφή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Νανζιανζηνοῦ, καταχωρούνται τά ἐξομολογητικά του ποιήματα καί ἡ μετάφρασή τους. Τά κείμενα αὐτά εἶναι πρωτοπορειακά καί δίνουν ὅλη τή διάσταση τῆς ἀγωνίας, πού δοκιμάζει ὁ ἄνθρωπος στή ζωή του, ἀλλά καί τόν τόνο τῆς ἐλπίδας, πού κολπώνει τήν ψυχή, ὅταν εἶναι προσανατολισμένη καί δοσμένη στό Θεό.

 


 

ISBN: 960-7321-23-Χ     Σελίδες: 192     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 8 Εὐρώ

Σπουδή ἀγάπης

Ποῦ μπορεῖ κανείς νά σπουδάσει τήν ἀγάπη, τήν μεγίστη ἀρετή; Ποῦ ἀλλοῦ παρά στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ σοφοί καί ἅγιοι αὐτοί ἀγωνιστές ἐντρύφησαν στό μυστήριο τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἔζησαν τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς τους καί μέ τά κείμενά τους μᾶς κληροδοτοῦν τήν γνώση τους καί τήν ἐμπειρία τους. Τοῦτο τό βιβλίο περιέχει μιά πραγματική σπουδή ἀγάπης μέ ὁδηγό τόν ἅγιο Μάξιμο τόν ὁμολογητή καί τά «Περί Ἀγάπης Κεφάλαια» πού συνέγραψε.

Διαβάστε κάποια ἀποσπάσματα


 

ISBN: 960-7321-25-6     Σελίδες: 256     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 10 Εὐρώ

Θυσίαν αἰνέσεως

Προσπάθεια προσέγγισης τοῦ μέγιστου μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Μέ βοηθό καί χειραγωγό ἕνα κείμενο ὁδηγητικό, πού ἀνάβλυσε ἀπό τήν χαρισματική πηγή τοῦ δέκατου τέταρτου αἰῶνα καί ἀπό μιά προσωπικότητα, πού ἄφησε βηματισμούς ἀνεξίτηλους Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί Ὀρθόδοξου βιώματος τόν Νικόλαο Καβάσιλα.

Διαβάστε κάποια ἀποσπάσματα

Διαβάστε καί κάποια ἄλλα ἀποσπάσματα

 


 

ISBN: 960-85026-0-8     Σελίδες: 240     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 10 Εὐρώ

Τό ὁδοιπορικό μιᾶς μοναχῆς

Τό ὁδοιπορικό μιᾶς μοναχῆς ἀπό τή Δύση σέ ἁγίους τόπους τῆς Ἀνατολῆς(Σινά, Ἰεροσόλυμα, κ.ἄ.) ἴσως νά μήν εἶχε κάποιο ἐνδιαφέρον. Τό ὁδοιπορικό ὅμως τῆς Αἰθερίας μοναχῆς στούς τόπους αὐτούς μᾶς φέρνει κοντά στήν λειτουργική παράδοση τῶν Ἰεροσολύμων καί στήν πνευματική ζωή τῶν ἀσκητῶν τοῦ Σινά κατά τόν 4ο μ.Χ. αἰῶνα.

 


 

ISBN: 960-7321-21-3     Σελίδες: 192     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 8 Εὐρώ

Μαθητεία στό σχολεῖο τῆς ἐρήμου

Μαθητεία ὅλων μας στόν πλοῦτο τῆς καρδιᾶς καί στή ἁγιασμένη ἐμπειρία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου. Πνευματικός προβληματισμός μέ τή βοήθεια τῶν Ἀποφθεγμάτων τῶν γερόντων πού μέ σύντομες ἀποκρίσεις διατυπώνουν πολλά καί μεγάλα διδάγματα.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

Print Friendly, PDF & Email