Ἐκδόσεις Σπορά 

Ὀρθόδοξοι προσανατολισμοί

ISBN: 960-7321-28-0     Σελίδες: 176     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 8 Εὐρώ

Παγκοσμιοποίηση καί Ἐκκλησία

Δέν ἀρκεῖ ἁπλά καί μόνον νά δαιμονοποιήσουμε τήν λέξη «παγκοσμιοποίηση» καταδικάζοντας λεκτικά τό σχῆμα πού ἐπιβάλλεται γύρω μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ὡς Ἐκκλησία τό χρέος μας μέσα σέ μιά τέτοια ἐποχή. Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση στρέφεται ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

 


 

ISBN: 960-7321-29-9     Σελίδες: 160     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14     Τιμή: 8 Εὐρώ

Τό τραῦμα τῆς ἀγάπης

«Κραταιά ὡς θάνατος ἀγάπη» (Ἆσμα Ἀσμάτ. η΄ 6). Ἡ ἀγάπη εἶναι κραταιά, ὅπως εἶναι καί ὁ θάνατος. Δυνατή, ὅσο δυνατός εἶναι ὁ θάνατος. Ἀπόλυτη ὅσο ἀπόλυτος εἶναι ὁ θάνατος.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

 


 

ISBN: 960-7321-26-4     Σελίδες: 144     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 20,5 Χ 13     Τιμή: 5 Εὐρώ

Ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας

Καί στίς μέρες μας δέν παύει νά εἶναι τό ζητούμενο. Μέ πνεῦμα αὐτοκριτικῆς ἐπιχειρεῖται ἀπό τόν συγγραφέα ἡ διερεύνηση τῶν ἀφορμῶν πού μᾶς φέρνουν ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους σέ ἀπόσταση. Οἱ προβληματικές νοοτροπίες καί οἱ ἀδόκιμες συμπεριφορές πού μᾶς χωρίζουν καί μᾶς διασποῦν.

Διαβάστε κάποια ἀποσπάσματα

 


 

ISBN: 960-7321-27-2     Σελίδες: 240     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 21 Χ 14,5     Τιμή: 10 Εὐρώ

Ἱεροί Κανόνες καί ἐπικαιρότητα

Οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν πρέπει νά θεωροῦνται μόνο ὡς τό νομικό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποπνέουν τό πνεῦμα τῆς Γραφῆς, ἐκφράζουν τήν πνευματική σοφία καί ἐμπειρία τῶν Πατέρων καί ἔχουν τήν ἐγκυρότητα τῆς ἐπικύρωσης ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Γι’ αὐτούς τούς λόγους ἡ τήρηση τῶν Κανόνων εἶναι ὑποχρεωτική γιά ὅλους: -Γιά τήν Σύνοδο τῶν ἐπισκόπων, -Γιά τούς ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους, -Γιά τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ μέσα ἀπό διάφορα θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας νά ἀνατρέξει στούς Ἱερούς Κανόνες καί νά παρουσιάσει τό πνεῦμα τῶν Κανόνων στίς πυκνές ἐμπλοκές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Print Friendly, PDF & Email