Ἐκδόσεις Σπορά 

Σύγχρονη ἐκκλησιαστική ἱστορία

ISBN: 960-85026-1-6     Σελίδες: 664     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 24 Χ 17     Δερματόδετο μέ κουβερτούρα     Τιμή: 20 Εὐρώ

Ἱερώνυμος Κοτσώνης
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἀποστολικῶν ὁραματισμῶν

Βιβλίο ἱστορικό μέ πλῆθος ντοκουμέντων πού παρουσιάζουν μέ λεπτομέρεια, πολλές πτυχές (ἄγνωστες σέ πολλούς) τῆς ἱερατικῆς ἀλλά καί τῆς ἀρχιερατικῆς ζωῆς τοῦ δημιουργικοῦ καί μαρτυρικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Κοτσώνη.

 


ISBN: 960-7321-30-8     Σελίδες: 256     Ἔκδοση: 6η Ἐπηυξημένη 2003     Διαστάσεις: 21 Χ 14     Τιμή: 10 Εὐρώ

Τό δράμα ἑνός Ἀρχιεπισκόπου

Ἀπολογία τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου στήν εὔκολη λασπολογία. Περιέχει πλῆθος ντοκουμέντων πού καταρρίπτουν τίς αἰτιάσεις ἐμπαθῶν ἀνθρώπων. Τό ὅλο κείμενο ἀποπνέει τό ἦθος καί τήν ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τήν παρρησία καί τό θάρρος του. Ὁ πρόλογος τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου που μέ λίγες ἀδρές πινελιές ζωγραφίζει τήν ἐξέχουσα αὐτή μορφή. Στό παράρτημα ὑπάρχουν καί μερικά ἀκόμα ἐνδιαφέροντα ντοκουμέντα.

 


ISBN: -     Σελίδες: 32     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 20 Χ 12     Τιμή: 2 Εὐρώ

Θεολόγος Μητροπολίτης Λαρίσης

Μερικές πινελιές πού ζωγραφίζουν τόν ἅγιο ἐπίσκοπο τοῦ αἰῶνα μας. Τόν πρᾶο καί ἡσύχιο λειτουργό τοῦ Ὑψίστου, πού ἡ ἥρεμη καί ταπεινή παρουσία του δημιούργησε σεισμικές δονήσεις μεγάλου βαθμοῦ στό ἐκκλησιαστικό σῶμα.

 


ISBN: 960-7321-11-1     Σελίδες: 640     Ἔκδοση: 1η     Διαστάσεις: 24 Χ 17     Τιμή: 20 Εὐρώ

Εἰπέ τῇ Ἐκκλησία...

Ὅλο τό ἱστορικό τῆς περιπέτειας τῶν 12 μητροπολιτῶν (πού κηρύχτηκαν ἔκπτωτοι ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ μέ τήν βοήθεια τῶν Συντακτικῶν Πράξεων τοῦ Ἰωαννίδη) ἀπό τό 1974 ἕως τό 1994. Περιέχει ὅλα τά ντοκουμέντα πού ἀποδεικνύουν τό μέγεθος τῆς ἐκτροπῆς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλλά καί τῆς πολιτειακῆς (ἐκτελεστικῆς, νομοθετικῆς ἀκόμα καί τῆς δικαστικῆς) ἐξουσίας. Παράλληλα μέ τήν ἐξιστόριση γίνεται ἀναφορά σέ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἄρθρα τοῦ Συντάγματος καί Νόμους τοῦ κράτους πού ποδοπατήθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία (τό σῶμα τῶν πιστῶν) πρέπει νά γνωρίζει γιά νά μή ἐπιτρέψει ποτέ νά λειτουργήσει ἡ ἀναρχία καί ἡ κατάλυση κάθε δικαίου στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.

Print Friendly, PDF & Email