Αναρτήθηκε στις .

«…Ἡ μίξη τῆς ἀπιστίας μέ τήν πίστη εἶναι ἡ γέφυρα πού τή διαβαίνουμε ὅλοι μας σέ κάποιο γύρισμα τῆς ζωῆς μας. Οἱ διδαχές τῆς ὀρθολογιστικῆς αὐτοφυλάκισης, στήν ἀνθρώπινη γνώση καί στήν ἀνθρώπινη δύναμη, ὑπερπληρώνουν τό λογισμό μας μέ τίς παραστάσεις καί τίς δεσμεύσεις τῆς ἀθεΐας. Ὁ βαθύς, ὅμως, προβληματισμός, πού ἀναδύεται ἀπό τό ἀπύθμενο πηγάδι τῆς ἀγωνίας μας, μᾶς κεντρίζει στήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί μᾶς ἐνθαρρύνει νά καταθέσουμε στά πόδια Του τήν ὁμολογία τῆς πίστης καί τήν προσευχή τῆς λατρείας.»

Μητροπολίτου Ἀττικῆς και Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 2003), σελ. 137

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/347-i-apistia-kai-i-pisti.html

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Βίωμα , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Πίστη , Αθεΐα