«Στήν ὥρα τῆς λατρεῖας μας οἱ κινήσεις μας γίνονται πολύ πιό ἐκφραστικές καί πολύ πιό ἀπαραίτητες. Ζοῦμε ὁλόκληρο τό μυστήριο τῆς θείας ἀγάπης, πού κορυφώνεται στόν Μυστικό Δεῖπνο καί στό Σταυρό. Κι’ οἱ καταστάσεις, πού ἐσωτερικά ζοῦμε, εἶναι τόσο πυκνές, καί τά αἰσθήματα, πού δονοῦν τήν ψυχή μας τόσο δυνατά, ὥστε δέν προλαβαίνουν νά ἐκφραστοῦν μέ τόν προφορικό λόγο. Γι’ αὐτό καί ἐπιστρατεύουμε τήν κίνησι. Μ’ αὐτό τόν λόγο μιλᾶμε, μεταφράζουμε σέ σχήματα τίς δυνατές συγκινήσεις καί τίς πεποιθήσεις τῆς ψυχῆς. [§] Οἱ κινήσεις μας εἶναι ὁ βοηθητικός λόγος [...]»

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, Στοχασμοί τοῦ Σαββάτου, α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1970), σελ. 99

Σημείωση: Παραδείγματα κινήσεων στη λατρεία είναι «τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ» με το οποίο «δηλώνουμε τήν πίστι μας στή μεγάλη θυσία καί ζητᾶμε τή Χάρι καί τό ἔλεος τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἡ ὀρθία στάσι μας» που «ἐκφράζει τό σεβασμό μας καί τό δέος», ἡ υπόκλιση πού δηλώνει «πώς εἴμαστε δοῦλοι» Θεοῦ, «τό γονάτισμα» κατά τήν «πιό ἱερή στιγμή τῆς Λειτουργίας μας, ὅταν τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θαυματουργῇ καί μεταβάλλῃ τά τίμια δῶρα σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Λυτρωτοῦ μας» καί ἄλλα. (βλ. Ἀττικῆς Νικοδήμου, Στοχασμοί τοῦ Σαββάτου, [ό.π.] σελ. 100)

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/308-i-kinisi-sti-latreia.html

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Λατρεία , Θεία Ευχαριστία