Αναρτήθηκε στις .

«...στό ἱερό Δισκάριο βρίσκεται ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία σου.
Κι’ ὅταν αὐτά τά τίμια δῶρα τά φέρῃ στήν Ἁγία Τράπεζα, γιά νά τά προσφέρῃ σέ σένα καί νά ζητήσῃ νά τά ἁγιάσῃ τό Πνεῦμα σου καί ἡ Χάρις σου, τότε μπροστά σου, μαζί σου εἶναι κι’ οἱ μερίδες μας, εἶναι κι’ οἱ ψυχές μας καί συμπροσφέρονται μαζί σου καί ἁγιάζονται μέ τή Χάρι σου, καί βάφονται μέ τό αἶμα τῆς θυσίας σου.
Αὐτό εἶναι κάτι τό πολύ μεγάλο. Φανερώνει ὃτι ὂχι μόνον οἱ μερίδες τῆς προσφορᾶς ἀλλά πρό παντός οἱ ψυχές μας πρέπει νά προσφερθοῦν σέ σένα καί νά θυσιαστοῦν μαζί σου καί νά ζυμωθοῦν μέ τό αἶμα σου. ‘Υπογραμμίζει τήν οὐσιαστική θυσία, τήν ὁποία κι’ ἐμεῖς σάν σῶμα σου, σάν Ἐκκλησία σου χρωστᾶμε νά σοῦ προσφέρουμε».

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, Στοχασμοί τοῦ Σαββάτου, α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1970), σελ. 88-89

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/272-i-diki-mas-prosfora-ston-kyrio.html

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Εκκλησία , Αττικής Νικόδημος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Λατρεία , Θεία Ευχαριστία