Μίσος πρός τήν ἁμαρτία

«Ἡ ἁμαρτία εἶναι πράξη μισητή καί ἀποκρουστική. Τή μισεῖ ὁ Θεός. Καί εἶναι φυσικό νά τή μισοῦμε καί ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι. Ἄν δέν τή μισήσουμε τήν ἁμαρτία, τότε θά μᾶς μαγέψει. Θά μᾶς τυλίξει στά πλοκάμια της. Καί θά μᾶς ἀφανίσει. Ἄν τή μισήσουμε, θά τήν κρατήσουμε μακριά. Καί θά ξεφύγουμε ἀπό τό βρόχο της».

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Σπουδή ἀγάπης», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1997), σελ. 64