«Ἄμα οἱ ψυχικές δυνάμεις καί ἡ προσοχή καθηλωθοῦν στά φθαρτά, στεροῦνται τή θέα τῶν ἀόρατων. Ἡ ἔκπαγλη δόξα ἐπισκιάζεται καί χάνει τή λάμψη της. Ὁ θεῖος ἔρωτας σταδιακά ἀποδυναμώνεται. Ἡ ἀγάπη ψυχραίνεται. Καί ἡ προσευχή ἐκφυλίζεται. Γίνεται τύπος. Ὑποβαθμίζεται σέ κοπιαστικό χρέος. Μειώνεται σέ βιαστική ἀπαγγελία εὐχών. Καί, τελικά, ἐξαφανίζεται».

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Σπουδή ἀγάπης», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1997), σελ. 118

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Αγάπη , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος