«Ἡ ἱστορία τῆς ἐνανθρώπησης (...) σηματοδοτεῖ κοσμογονία. Ἄλλη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Μεταποίηση καί ἀνακαίνιση τῆς φθαρμένης φύσης μας. Σφραγίδα καινούργιας ζωῆς. Καί ἐσχατολογικό νοηματισμό τῆς παγκόσμιας πορείας».

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 2003), σελ. 81

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Ανθρωπολογία , Άνθρωπος