Ἐπιστημονικό καί συγγραφικό ἔργο
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου (Κοτσώνη)

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ μιά ὁμιλία πού ἀπαγγέλθηκε τήν 22-11-1989 στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Ἑταιρίας Ἀθηνῶν ἀπό τόν Μάρκο Σιώτη, ὁμότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατά τό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

Μέ λίγα λόγια ξεδιπλώνεται τό πλούσιο συγγραφικό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά νά θαυμάσουμε καί αὐτή τήν πτυχή τῆς πολυσύνθετης προσωπικότητάς του.

Διαβάστε τό σχετικό ἀρχεῖο

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Ιερώνυμος Κοτσώνης , Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος