ΔΙΩΓΜΟΣ: ΓΝΗΣΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

«...Προσωπικά αἰσθάνομαι ὅτι ἄν ἔχῃ κάποιο νόημα ἡ ζωή καί ἡ διακονία μέσα στήν Ἐκκλησία, τό νόημα αὐτό εἶναι ἡ συμμετοχή στό σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί στό σταυρό τοῦ Σώματός Του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἴσως ὁ διωγμός νά εἶναι πιό γνήσιος τρόπος ζωῆς καί πιό γνήσια προσφορά...»

Από ιδιόγραφη προσωπική επιστολή του Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικοδήμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Iερώνυμο (Κοτσώνη).

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Διακονία , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Διωγμός , Σταυρός