ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ

«Βούτηξε τή ζωή σου εἰς τόν Θεόν.

Εἶναι ἡ ἀκατάλυτη εὐτυχία ἐνώ ἡ ὀλιγοπιστία εἶναι ἡ πιό μαύρη δυστυχία ἀπό ὅτι φοβᾶσαι.

Κτύπησε τίς μαῦρες σκέψεις πού σοῦ φέρνει ὁ πειρασμός.

Μή συζητᾶς μέ αὐτές.

Κίνδυνος-θάνατος.

Μιά νά εἶναι ἡ ἀπάντησίς σου.

     Ἔχει ὁ Θεός.

Αὐτή θά εἶναι ἡ νίκη σου

                    ἡ ζωή σου

                    ἡ ἀποστολή σου

                    τό αἴτημά σου».

Ἰδιόγραφο σημείωμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου (Κοτσώνη).

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Ιερώνυμος Κοτσώνης , Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος , Πίστη