«Κάθε φορά, πού παραβιάζουμε τό θέλημά Του, κάθε φορά, πού διακόπτουμε τή σχέση ἀγάπης και εὐγνωμοσύνης, ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται και ἡ ταραχή συστρέφει τους λογισμούς μας και τά αἰσθήματά μας».

Μητροπολίτου Ἀττικῆς και Μεγαρίδος Νικοδήμου, «θυσίαν αἰνέσεως», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1998), σελ. 33

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr