ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

«Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰωάν. 13, 34).

Σύντομη ἑρμηνεία: «Σᾶς δίνω νέα ἐντολή: Νά ἀγαπᾶτε δηλαδή ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ὅπως ἐγώ σᾶς ἀγάπησα, ἔτσι κι ἐσεῖς νά ἀγαπιέστε μεταξύ σας».

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», (Ἀθῆναι: Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», 2011), σελ. 466

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr