Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Τί εστιν άνθρωπος; 25 Ιουνίου 2019
Τό πλαστό όραμα 24 Ιουνίου 2019
Η κοινή μας αγωνία 23 Ιουνίου 2019
Διάλογος μέ τήν ύπαρξή μου 22 Ιουνίου 2019
Ο εκκολαπτόμενος «ανθρωποβόρος» Νέος Κόσμος 29 Απριλίου 2019
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 15 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ 27 Φεβρουαρίου 2019
Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 26 Φεβρουαρίου 2019