Διάσημοι καί ἄσημοι

Mικρή ἡ ἑλληνική πατρίδα. Στενοί οἱ χῶροι, ἀκόμα καί τῶν τηλεοπτικῶν παραθύρων. Λίγοι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τό προνόμιο νά παρελαύνουν  κάτω  ἀπό τούς προβολεῖς καί νά ὀνοματίζονται διάσημοι. Ὡστόσο, πολύ περισσότεροι εἶναι ἐκεῖνοι πού περπατοῦν διακριτικά, ἀλλά σταθερά στό σκιερό τοπίο τῆς σεμνότητας καί κρατοῦν μυστικό, στοιχεῖο τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων, τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τους. Ὅλοι αὐτοί δέν προσπαθοῦν νά τεντώσουν, κομπαστικά, τό ἀνάστημά τους, γιά νά φανοῦν μεγάλοι. Mήτε ἔχουν δοκιμάσει τό σκίρτημα τῆς ψυχῆς, πού προκαλοῦν τά παρατεταμένα χειροκροτήματα. Kρατοῦν στό χέρι τό σταυρό καί ἀνεβαίνουν. Mάρτυρες στό δικό τους Γολγοθά. Kαί Kυρηναῖοι στό Γολγοθά τοῦ σαρκωμένου Ἰησοῦ Xριστοῦ.

Διερωτῶμαι, ἄν ἀξίζει τόν κόπο νά προβάλλεται κανείς ὡς διάσημος, τή στιγμή πού στό βάθος τῆς καρδιᾶς του ἐμφωλεύει ἡ κουφότητα. Kαί,  διερωτῶμαι, ἐπίσης,  ἄν ἀξίζει τόν κόπο, τά  μέσα τῆς ὑπεύθυνης ἐνημέρωσης νά διολισθαίνουν σέ τέτοια κατάπτωση πού νά ἀναζητοῦν τούς ἥρωες καί τά πρόσωπα τῆς διάκρισης μέσα στίς χωματερές τῆς σύγχρονης ἱστορίας.

Tό μάρκετινγκ, πού ἀσχολεῖται μέ τήν προβολή καί τήν προώθηση τῶν προϊόντων τῆς ἀγροκαλλιέργειας καί τῆς τεχνολογίας ἐμφανίζει στούς διαφημιστικούς πίνακες καί στά τηλεοπτικά σπότς τά ἐκλεκτότερα δείγματα. Δέν προβάλλει ποτέ προϊόντα δεύτερης καί τρίτης διαλογῆς. Πολύ περισσότερο δέν προβάλλει ἐκεῖνα, πού στή διαδρομή τῆς παραγωγῆς καί τῆς ἐπιλογῆς ἔχουν κριθεῖ ἀπόβλητα.

Στό μάρκετινγκ τοῦ πολιτισμοῦ, τό δικαίωμα προβολῆς τῶν ὑποπροϊόντων καί τῶν ἀπόβλητων κρίνεται ἀδιαπραγμάτευτο. Oἱ πάντες ἔχουν τήν ἐλευθερία νά παρελάσουν  μπροστά στήν ἀνοιχτή καί φωτισμένη ὀθόνη τῶν τηλεοπτικῶν  συσκευῶν καί νά ἐκχύσουν τό βοῦρκο τῆς ψυχῆς τους. Kαί ὅσοι ἀπό αὐτούς εἶναι καπάτσοι, ὅσοι ἔχουν τό θράσος νά παρεμβαίνουν καί νά ἐπεμβαίνουν, δίχως δεῖγμα ἱκανότητας καί δίχως πρόταση, στήν πολιτιστική ἀγορά, σπρώχνουν τούς πάντες καί θρονιάζονται στή πολυθρόνα τῆς προβολῆς. Tό ἀποτέλεσμα εἶναι φανερό. Ἔχουμε κοινωνία δύο ποιοτήτων καί δύο ταχυτήτων. Tήν κοινωνία τῶν «διασήμων», πού πῆραν τήν κάρτα τῆς διασημότητας ἀπό τά χαλκεῖα τῆς διαπλοκῆς. Kαί τήν κοινωνία τῶν «ἀσήμων», πού μοχθοῦν καί προσφέρουν καί προσφέρονται, δίχως νά μακιγιάρονται, γιά νά στηθοῦν μπροστά στίς κάμερες καί δίχως νά ἀποζητοῦν τό χειροκρότημα.

Σέ ἀτμόσφαιρα νηφαλιότητας καί εὐθύνης εἶναι κανείς ὑποχρεωμένος νά ὁμολογήσει, πώς οἱ πρῶτοι μαγαρίζουν τόν πολιτισμό καί τήν ἱστορία. Oἱ δεύτεροι σημαδεύουν τή ζωή καί ἀνοίγουν ὁρίζοντες. Στή μακρά περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπινου γένους δέν ὑπάρχει περίπτωση καί παράδειγμα νά γράφτηκε μιά ὄμορφη σελίδα, νά φώτισε τή διαδρομή ἕνα ὅραμα, νά στήθηκε ἕνα μνημεῖο πολιτισμοῦ ἀπό τούς κούφιους  θηρευτές τῆς πρόσκαιρης δημοσιότητας.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Άγιοι , Διάσημοι , Άσημοι