Νεοχωρίτης

Θά ἤθελα σήμερα, στήν πρώτη ἐπικοινωνία μας νά σᾶς συστηθῶ. Εἶμαι ὁ «Νεοχωρίτης». Ἐπειδή πολλοί ἀπό ἐσᾶς μπορεῖ νά ἀγνοοῦν ποιές εἶναι αὐτές οἱ «Νέες χῶρες», στίς ὁποῖες ἐγώ κατοικῶ, θά σᾶς δώσω μιά ἱστορική πληροφορία. Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα, μέ τούς λεγομένους Βαλκανικούς πολέμους, ἡ πατρίδα μας κατόρθωσε νά ἀπελευθερώσει καί νέα κομμάτια της ἀπό τήν τουρκική κατοχή (τήν Μακεδονία, τήν Ἤπειρο, τήν Θράκη). Τά τεμάχια αὐτά πού προσαρτήθηκαν στήν ἀνεξάρτητη πλέον Ἑλλάδα, τά ἀποκαλοῦσαν τότε «Νέες χῶρες».

Παράλληλα μέ τήν ἐδαφική προσάρτηση τῶν περιοχῶν αὐτῶν στό ἀνεξάρτητο Ἑλληνικό κράτος, προσαρτήθηκαν οἱ Νέες χῶρες καί ἐκκλησιαστικά στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἐπειδή αὐτή ἡ προσάρτηση ἀπό πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς συνέπεσε μέ τήν Μικρασιατική καταστροφή καί τήν ἀποψίλωση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπό ὅλο τό ποίμνιό του, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποδέχθηκε, ἁπλά, μιά πνευματική πατρότητα τοῦ Κωνσταντινουπόλεως στίς Νέες Χῶρες. Ἡ διοίκηση τῶν Νέων χωρῶν ὅμως πλέον ἀνῆκε στή δικαιοδοσία τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κι ἔτσι οἱ ἐπίσκοποι τῶν Νέων χωρῶν ἐντάσσονταν στά συνοδικά σώματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Θά εἶχε ὁλοκληρωτικά ξεχαστεῖ ὁ ὅρος «Νέες χῶρες» στίς νέες γενιές ἄν δέν τόν ὑπογράμμιζε γιά δεκαετίες ὁλόκληρες τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Τό Πατριαρχεῖο τονίζοντας ὑπερβολικά τήν πνευματική πατρότητα στίς Νέες Χῶρες τείνει σταδιακά νά ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Νέες Χῶρες εἶναι περιοχή πού ὑπάγεται στή δικαιοδοσία του. Αὐτή λοιπόν τήν ἐποχή οἱ τοπικές Ἐκκλησίες τῶν Νέων Χωρῶν βιώνουν ἕνα διχασμό: Ἀνήκουν στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, ἀλλά αἰσθάνονται ἔντονη τήν πίεση νά προσαρτηθοῦν στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Κι αὐτό συντελεῖται σταδιακά μά καί βίαια καί αἰφνίδια χωρίς τή γνώμη τους, χωρίς τή συγκατάθεση τῆς Αὐτοκέφαλης Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Λοιπόν, ὅσοι ἀδελφοί εἴσαστε πάνω ἀπό τήν Ἄρτα, τήν Ἐλασσόνα καί τήν Λάρισα νά ξέρετε ὅτι εἴστε καί σεῖς, σάν καί μένα, Νεοχωρίτες. Καί νά ἑτοιμάζεστε γιά ἐξελίξεις στά ἐκκλησιαστικά πράγματα στίς περιοχές σας. Θά ζήσετε καταστάσεις πού θά σᾶς τίς ἐπιβάλλουν εἴτε τίς θέλετε εἴτε ὄχι.

 

Νεοχωρίτης

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Νέες Χώρες , Νεοχωρίτης , Δικαιοδοσία , Οικουμενικό Πατριαρχείο