«... γιά νά ἀνυψωθεῖ κανείς στήν «ὑπερούσια» καί «ὑπέρλογη» πραγματικότητα καί νά ἐγκαινίσει διάλογο καί κοινωνία ψυχῆς μέ τό Θεό, πρέπει νά ὑπερβεῖ τά σχήματα τοῦ κόσμου, τίς εἰκόνες καί τίς δομές καί τή διαλεκτική τῶν δημιουργημάτων καί νά ἐπιτρέψει στήν ψυχή του νά προσεγγίσει ταπεινά καί Εὐχαριστιακά «σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τήν ἀποκεκρυμμένην, ἥν προώρισεν ὁ Θεός πρό τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν» (Α’ Κορινθ. β’ 17)»

Μητροπολίτου Ἀττικῆς και Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 2003), σελ. 41-42

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/319-i-sotiria-kinisi.html

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Βίωμα , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Κοινωνία Θεού , Γνώση Θεού