«Στή Λειτουργία μας δέν εἶναι οἱ ἐπί μέρους καρδιές, πού αἰσθάνονται καί κραυγάζουν. Ἡ χαρά ἤ ὁ πόνος τοῦ καθενός γίνεται χαρά ἤ πόνος ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας. Καί τά αἰσθήματα καί τή δοξολογία καί τή θερμή δέησι, πού τά διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς ἐμπνέουν, ἀναλαμβάνει ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία νά τά παρουσιάσῃ μπροστά στό θρόνο τοῦ Οὐρανίου Πατέρα».

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, «Στοχασμοί τοῦ Σαββάτου», α΄ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 1970), σελ. 37

Σύνδεσμος ἄρθρου: https://www.attikisnikodimos.gr/9-arthro/215-i-symmetoxi-olis-tis-ekklisias

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Εκκλησία , Αττικής Νικόδημος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Λατρεία