Πνευματική οἰκοδομή

 • Η συμμετοχή όλης της Εκκλησίας

  «Στή Λειτουργία μας δέν εἶναι οἱ ἐπί μέρους καρδιές, πού αἰσθάνονται καί κραυγάζουν. Ἡ χαρά ἤ ὁ πόνος τοῦ καθενός γίνεται χαρά ἤ πόνος ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας. Καί τά αἰσθήματα καί τή δοξολογία καί τή θερμή δέησι, πού τά διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς ἐμπνέουν, ἀναλαμβάνει ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία νά τά παρουσιάσῃ μπροστά στό θρόνο τοῦ Οὐρανίου Πατέρα»...Διαβάστε περισσότερα

 • Η ρουτίνα στην πνευματική ζωή

  «Ἡ ρουτίνα γιά τήν πνευματική ζωή, καί μάλιστα γιά τή λατρεία, δέν εἶναι μόνο μιά ἀνασταλτική δύναμι. Εἶναι μιά μεγάλη, μιά τρομερά βαρειά ἁμαρτία»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ο Μοναχισμός στην Ορθοδοξία

  «Ὁ Μοναχισμός εἶναι ἕνας εὐαίσθητος χῶρος ἔκφρασης τοῦ Ὀρθοδόξου βιώματος. Μιά βαθειά πτυχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, μυστική καί κρυφή στό περίεργο βλέμμα τοῦ κόσμου, ἀλλά πλουτισμένη μέ τή χάρη τῆς ἐρήμου καί τόν δυναμισμό τῆς κατακόμβης»...Διαβάστε περισσότερα

 • Συνδέομαι μαζί Του

  «Ἀνακαλύπτοντας τήν Ἐκκλησία, ἀνακάλυψα τή θέσι μου. Δέν εἶμαι μόνο ἕνας στρατιώτης σέ μιά ἀπέραντη στρατιά. Μέ τήν παράταξι τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ μου δέν μέ συνδέει μόνο τό ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ καί ἡ παραδοχή τοῦ περιεχομένου τοῦ μηνύματός του. Συνδέομαι μαζί Του.»...Διαβάστε περισσότερα

 • Η Θεία Λειτουργία είναι πηγή ζωής

  «Ἡ Λειτουργία πρέπει νά παύσῃ νά εὑρίσκεται ἐν ἀπομονώσει ἀπό τήν ζωήν. Πρέπει νά ἀποτελέσῃ τό ὑπόβαθρον καί τήν πηγήν τῆς ζωῆς»...Διαβάστε περισσότερα

 • «Ἐκτρωσικός» Δημογραφικός Μαρασμός τῶν Ἑλλήνων

  ...Τά στοιχεῖα, πού παραθέτουν, εἶναι ὄντως ἐφιαλτικά: «Κατά τήν τελευταία 30ετία, ἀπό τῆς ψηφίσεως τοῦ νόμου «περί ἀμβλώσεων» (1986-2016), ἔχουν φονευθεῖ 10,5-13,5 ἑκατομμύρια ἀθῶα ἑλληνόπουλα, ἤτοι μία δεύτερη μεγαλύτερη Ἑλλάδα». Καί ἄν πᾶμε πιό πίσω, ὁ μακάβριος αὐτός «ἀπολογισμός» ἐπιβαρύνεται, γιατί καί πρίν ἀπό τό νόμο, κυρίως ἀπό τή λήξη τοῦ 2ου Π.Π. καί μετά, οἱ ἐκτρώσεις ἦταν ἤδη κρυφή πράξη ρουτίνας...Διαβάστε περισσότερα

 • Αγάπη στην Εκκλησία

  «Κάθε ἄνθρωπος, πού ἔχει μέσα του πνευματική ἀνησυχία καί λαχταράει νά βρῆ τό γνήσιο λόγο τῆς τροχιᾶς του στή ζωή, θά ἀγαπήση περισσότερο τήν Ἐκκλησία καί θά προσφέρη τήν ὐπαρξί του σ’ αὐτήν»...Διαβάστε περισσότερα

 • Συγχωρεί όσους τον πίκραναν

  (Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος Κοτσώνης): «...πάντοτε κατά τήν μέχρι τοῦδε ζωήν μου ἔχω συγχωρήσει πάντας ἀνεξαιρέτως, ὅσοι συνέπεσε νά μέ πικράνουν προσωπικῶς»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἀγάπη στά φθαρτά ἤ στόν Κύριο;

  «Ἄμα οἱ ψυχικές δυνάμεις καί ἡ προσοχή καθηλωθοῦν στά φθαρτά, στεροῦνται τή θέα τῶν ἀόρατων. Ἡ ἔκπαγλη δόξα ἐπισκιάζεται καί χάνει τή λάμψη της. Ὁ θεῖος ἔρωτας σταδιακά ἀποδυναμώνεται. Ἡ ἀγάπη ψυχραίνεται. Καί ἡ προσευχή ἐκφυλίζεται. Γίνεται τύπος. Ὑποβαθμίζεται σέ κοπιαστικό χρέος. Μειώνεται σέ βιαστική ἀπαγγελία εὐχών. Καί, τελικά, ἐξαφανίζεται»...Διαβάστε περισσότερα

 •  Μῖσος πρός τήν ἁμαρτία

  «Ἡ ἁμαρτία εἶναι πράξη μισητή καί ἀποκρουστική. Τή μισεῖ ὁ Θεός. Καί εἶναι φυσικό νά τή μισοῦμε καί ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι. Ἄν δέν τή μισήσουμε τήν ἁμαρτία, τότε θά μᾶς μαγέψει. Θά μᾶς τυλίξει στά πλοκάμια της. Καί θά μᾶς ἀφανίσει. Ἄν τή μισήσουμε, θά τήν κρατήσουμε μακριά. Καί θά ξεφύγουμε ἀπό τό βρόχο της»...Διαβάστε περισσότερα

 • Δανεική μήτρα σε χειροτονία Επισκόπου;

  Στην παραπάνω φωτογραφία διακρίνεται ο επίσκοπος Περιστεράς Ηλίας (αριστερά) ασκεπής, χωρίς δηλαδή να φορά μήτρα, κατά την χειροτονία σε Επίσκοπο τού Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικοδήμου (δεξιά). Κι αυτό, διότι του την αφαίρεσε προσωρινά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ για να την αποθέσει στην κεφαλή του χειροτονούμενου, ο οποίος δεν επέτρεψε στον εαυτό του να μεριμνήσει για την απόκτησή της, αφού όλο του το «είναι» το είχε αφιερώσει στην πνευματική προετοιμασία για τη επικείμενη του αρχιερωσύνη, που έμελλε να είναι σταυρωμένη...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἀγάπη: Βασική ἐπιλογή ζωῆς

  «Ὅταν μέσα μας ὑπάρχει ἡ διάθεση τῆς ἀγάπης, δέν ταλαντευόμαστε. Δέ νοσταλγοῦμε μιά ἄλλη ἐπιλογή. Δέν ἐρωτοτροποῦμε πρός ἄλλα σχήματα. Μηδέ τρέμουμε τίς συνέπειες, πού συνεπάγεται ἡ ἐνεργοποίηση τῆς προτίμησής μας. Τόν κόπο καί τόν πόνο. Τήν περιπέτεια ἤ τήν ὀδύνη»...Διαβάστε περισσότερα

 • Σημερινοί ιεραπόστολοι

  ...Κάποιοι από τους ελεημένους από τον Χριστό θα απαντήσουν ίσως, πως οι χώρες είναι μακρινές και χρειάζεται ξεβόλεμα. Κάποιοι άλλοι, πως δουλεύουν ήδη στο δικό τους χωράφι, και δεν ευκαιρούν. Και κάποιοι, πιο τολμηροί, θα καθησυχάσουν τα πνεύματά τους με την διαβεβαίωση πως, ο λόγος του Χριστού είχε σαν αποδέκτες του τους πρώτους μαθητές και αποστόλους Του, και πως δεν υπάρχει λόγος να ισχύει διαχρονικά...Διαβάστε περισσότερα

 • Πάντοτε νά χαίρεστε

  «Νά χαίρεστε πάντοτε μέ τή χαρά πού προέρχεται ἀπό τήν ἕνωση καί τήν κοινωνία μας μέ τόν Κύριο. Πάλι θά πῶ, νά χαίρεστε»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ὁ ἄνθρωπος μετά τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ

  «Ἡ ἱστορία τῆς ἐνανθρώπησης (...) σηματοδοτεῖ κοσμογονία. Ἄλλη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Μεταποίηση καί ἀνακαίνιση τῆς φθαρμένης φύσης μας. Σφραγίδα καινούργιας ζωῆς. Καί ἐσχατολογικό νοηματισμό τῆς παγκόσμιας πορείας»...Διαβάστε περισσότερα

 • Γνωρίσματα πίστεως

  «Ἡ πίστη δέν εἶναι μήτε ἀφέλεια, μήτε ἀγνωσία. Εἶναι ἀποτέλεσμα πολλῆς πνευματικῆς ἀναζήτησης, λιπαρῆς μελέτης καί γλυκειᾶς μυστικῆς ἐμπειρίας. Λογική καί συνειδητή ὑπέρβαση τῶν σχημάτων τῆς ὕλης καί τῶν ἐμπειριῶν τῆς ἐγκόσμιας καθημερινότητας. Διάλογος ψυχῆς μέ τόν «Ὄντα»»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ προσέγγιση τοῦ ἀοράτου

  «Ἄν μείνω καθηλωμένος στόν ὑλικό μου περίγυρο, στό χῶρο πού τόν ψηλαφῶ καί τόν προσδιορίζω, δέ θά φτάσω ποτέ σε Κεῖνον, πού ὑπέρκειται τῆς Δημιουργίας. Θά μείνω φυλακισμένος στό «κτιστό». Καί θά στερηθῶ το «ἄκτιστο». Θά ἀπολαύσω τό «ὁρατό». Καί δέ θά προσεγγίσω τό «ἀόρατο»»...Διαβάστε περισσότερα

 • Διωγμός: Γνήσιος τρόπος ζωῆς

  «...Προσωπικά αἰσθάνομαι ὅτι ἄν ἔχῃ κάποιο νόημα ἡ ζωή καί ἡ διακονία μέσα στήν Ἐκκλησία, τό νόημα αὐτό εἶναι ἡ συμμετοχή στό σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί στό σταυρό τοῦ Σώματός Του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἴσως ὁ διωγμός νά εἶναι πιό γνήσιος τρόπος ζωῆς καί πιό γνήσια προσφορά...»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἔχει ὁ Θεός

  «Βούτηξε τή ζωή σου εἰς τόν Θεόν. Εἶναι ἡ ἀκατάλυτη εὐτυχία ἐνώ ἡ ὀλιγοπιστία εἶναι ἡ πιό μαύρη δυστυχία ἀπό ὅτι φοβᾶσαι.»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ φυγάδευση τῆς εἰρήνης

  «Κάθε φορά, πού παραβιάζουμε τό θέλημά Του, κάθε φορά, πού διακόπτουμε τή σχέση ἀγάπης και εὐγνωμοσύνης, ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται και ἡ ταραχή συστρέφει τους λογισμούς μας και τά αἰσθήματά μας»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους

  «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ μετάνοια

  Ἡ μετάνοια εἶναι πρᾶξι ἀπόλυτης προτεραιότητας στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐμπειρία συγκλονιστική καί ἀνακαινιστική. Γιά τήν προσωπικότητα, πού μετέχει στό Eὐχαριστιακό Δεῖπνο. Kαί γιά ὁλόκληρη τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, πού λιτανεύει τήν ἀλήθεια καί τή σωστική δύναμι τοῦ Σταυροῦ στήν ἱστορική διαδρομή τῆς ἀνθρωπότητας...Διαβάστε περισσότερα