Πνευματική οἰκοδομή

 • Ο Μοναχισμός στην Ορθοδοξία

  «Ὁ Μοναχισμός εἶναι ἕνας εὐαίσθητος χῶρος ἔκφρασης τοῦ Ὀρθοδόξου βιώματος. Μιά βαθειά πτυχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, μυστική καί κρυφή στό περίεργο βλέμμα τοῦ κόσμου, ἀλλά πλουτισμένη μέ τή χάρη τῆς ἐρήμου καί τόν δυναμισμό τῆς κατακόμβης»...Διαβάστε περισσότερα

 • Η Θεία Λειτουργία είναι πηγή ζωής

  «Ἡ Λειτουργία πρέπει νά παύσῃ νά εὑρίσκεται ἐν ἀπομονώσει ἀπό τήν ζωήν. Πρέπει νά ἀποτελέσῃ τό ὑπόβαθρον καί τήν πηγήν τῆς ζωῆς»...Διαβάστε περισσότερα

 • «Ἐκτρωσικός» Δημογραφικός Μαρασμός τῶν Ἑλλήνων

  ...Τά στοιχεῖα, πού παραθέτουν, εἶναι ὄντως ἐφιαλτικά: «Κατά τήν τελευταία 30ετία, ἀπό τῆς ψηφίσεως τοῦ νόμου «περί ἀμβλώσεων» (1986-2016), ἔχουν φονευθεῖ 10,5-13,5 ἑκατομμύρια ἀθῶα ἑλληνόπουλα, ἤτοι μία δεύτερη μεγαλύτερη Ἑλλάδα». Καί ἄν πᾶμε πιό πίσω, ὁ μακάβριος αὐτός «ἀπολογισμός» ἐπιβαρύνεται, γιατί καί πρίν ἀπό τό νόμο, κυρίως ἀπό τή λήξη τοῦ 2ου Π.Π. καί μετά, οἱ ἐκτρώσεις ἦταν ἤδη κρυφή πράξη ρουτίνας...Διαβάστε περισσότερα

 • Αγάπη στην Εκκλησία

  «Κάθε ἄνθρωπος, πού ἔχει μέσα του πνευματική ἀνησυχία καί λαχταράει νά βρῆ τό γνήσιο λόγο τῆς τροχιᾶς του στή ζωή, θά ἀγαπήση περισσότερο τήν Ἐκκλησία καί θά προσφέρη τήν ὐπαρξί του σ’ αὐτήν»...Διαβάστε περισσότερα

 • Συγχωρεί όσους τον πίκραναν

  (Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος Κοτσώνης): «...πάντοτε κατά τήν μέχρι τοῦδε ζωήν μου ἔχω συγχωρήσει πάντας ἀνεξαιρέτως, ὅσοι συνέπεσε νά μέ πικράνουν προσωπικῶς»...Διαβάστε περισσότερα

 • Δανεική μήτρα σε χειροτονία Επισκόπου;

  Στην παραπάνω φωτογραφία διακρίνεται ο επίσκοπος Περιστεράς Ηλίας (αριστερά) ασκεπής, χωρίς δηλαδή να φορά μήτρα, κατά την χειροτονία σε Επίσκοπο τού Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικοδήμου (δεξιά). Κι αυτό, διότι του την αφαίρεσε προσωρινά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ για να την αποθέσει στην κεφαλή του χειροτονούμενου, ο οποίος δεν επέτρεψε στον εαυτό του να μεριμνήσει για την απόκτησή της, αφού όλο του το «είναι» το είχε αφιερώσει στην πνευματική προετοιμασία για τη επικείμενη του αρχιερωσύνη, που έμελλε να είναι σταυρωμένη...Διαβάστε περισσότερα

 • Σημερινοί ιεραπόστολοι

  ...Κάποιοι από τους ελεημένους από τον Χριστό θα απαντήσουν ίσως, πως οι χώρες είναι μακρινές και χρειάζεται ξεβόλεμα. Κάποιοι άλλοι, πως δουλεύουν ήδη στο δικό τους χωράφι, και δεν ευκαιρούν. Και κάποιοι, πιο τολμηροί, θα καθησυχάσουν τα πνεύματά τους με την διαβεβαίωση πως, ο λόγος του Χριστού είχε σαν αποδέκτες του τους πρώτους μαθητές και αποστόλους Του, και πως δεν υπάρχει λόγος να ισχύει διαχρονικά...Διαβάστε περισσότερα

 • Διωγμός: Γνήσιος τρόπος ζωῆς

  «...Προσωπικά αἰσθάνομαι ὅτι ἄν ἔχῃ κάποιο νόημα ἡ ζωή καί ἡ διακονία μέσα στήν Ἐκκλησία, τό νόημα αὐτό εἶναι ἡ συμμετοχή στό σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί στό σταυρό τοῦ Σώματός Του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἴσως ὁ διωγμός νά εἶναι πιό γνήσιος τρόπος ζωῆς καί πιό γνήσια προσφορά...»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ φυγάδευση τῆς εἰρήνης

  «Κάθε φορά, πού παραβιάζουμε τό θέλημά Του, κάθε φορά, πού διακόπτουμε τή σχέση ἀγάπης και εὐγνωμοσύνης, ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται και ἡ ταραχή συστρέφει τους λογισμούς μας και τά αἰσθήματά μας»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ μετάνοια

  Ἡ μετάνοια εἶναι πρᾶξι ἀπόλυτης προτεραιότητας στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐμπειρία συγκλονιστική καί ἀνακαινιστική. Γιά τήν προσωπικότητα, πού μετέχει στό Eὐχαριστιακό Δεῖπνο. Kαί γιά ὁλόκληρη τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, πού λιτανεύει τήν ἀλήθεια καί τή σωστική δύναμι τοῦ Σταυροῦ στήν ἱστορική διαδρομή τῆς ἀνθρωπότητας...Διαβάστε περισσότερα