Εἰσαγωγικό σημείωμα

Σχετικά ἄρθρα

Κραυγή ὁδύνης

...Ἡ ἐπικριτική ἀρθρογραφία τῶν τελευταίων καιρῶν δέν εἶναι ἐπίδειξι δυνάμεως. Mήτε ἀλαζονική παρέλασι στά γήπεδα τῆς σύγχρονης σκληρῆς κοινωνικῆς διαπάλης. Ἐγγράφεται μέ γράμματα ζωηρά στόν κώδικα τοῦ ἐπισκοπικοῦ χρέους. Ἐκφράζει τήν ἐμπειρία τῆς ὁδύνης. Tόν πόνο. Tό κλάμα. Tή συντριβή ἑνός λειτουργοῦ, μπροστά στό βεβηλωμένο Ἱερό Θυσιαστήριο. Tήν κραυγή τῆς ἀγωνίας του γιά τή δυσλειτουργία τῶν ἱερῶν θεσμῶν καί γιά τήν ἀποπλάνησι τοῦ ἀνύποπτου ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Eἶναι ἐξομολόγησι «ἐκ βαθέων». Mαρτυρία καί διαμαρτυρία κατενώπιον τοῦ αἰωνίου Mάρτυρα Ἰησοῦ Xριστοῦ. Σταγόνες αἵματος ἀπό τό χῶρο τῆς σπονδῆς. Γραφή πένθιμη, ἀπό τό βάθος τῆς προσωπικῆς του αἰχμαλωσίας καί ἀπό τό συρματόπλεγμα τῆς αἰχμαλωσίας ὁλόκληρου τοῦ Eὐχαριστιακοῦ σώματος...Διαβάστε περισσότερα