Πατερικά

  • Ἴση ἀγάπη σέ ὅλους

    ...Ἄν κάποιους τούς μισεῖς καί κάποιους οὔτε τούς ἀγαπᾶς οὔτε τούς μισεῖς, κάποιους δέ ἄλλους τούς ἀγαπᾶς, ἀλλά συγκρατημένα καί κάποιους τούς ἀγαπᾶς μέ σφοδρότητα, γνώριζε, ὅτι, μέ τίς διακρίσεις σου αὐτές καί μέ τήν ἀνισότητα τῆς προσφορᾶς τῆς ἀγάπης σου, βρίσκεσαι πολύ μακριά ἀπό την τέλεια ἀγάπη, πού ὁρίζει καί συμβουλεύει νά προσφέρεται ἡ ἀγάπη ἐξ ἴσου σέ κάθε ἄνθρωπο...Διαβάστε περισσότερα

  • Oἱ διωγμοί τῶν ἐπισκόπων

    ...Oἱ ἐπίσκοποι, ὅμως, μέ μόνη τή συκοφαντία ἔχουν συλληφθεῖ. Kαί, χωρίς νά προσαχθεῖ καμμιά ἀπόδειξη πού νά πείθει γιά τά ἐγκλήματά τους, παραδίνονται στίς τιμωρίες. Mερικοί, μάλιστα ἀπό αὐτούς, οὔτε γνώρισαν κατηγόρους, οὔτε εἶδαν νά στήνονται δικαστήρια, οὔτε κἄν συκοφαντήθηκαν. Ἀλλά, ἀργά τή νύχτα, ἁρπάχτηκαν βίαια καί φυγαδεύτηκαν στίς ἐρημιές. Kαί παραδόθηκαν στό θάνατο ἐξ αἰτίας τῆς ἀφόρητης κακοπάθειας»...Διαβάστε περισσότερα