Πατερικά

 • Απάθεια

  «… Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος μᾶς ἀναλύει καί μᾶς διδάσκει τί εἶναι ἡ ἀπάθεια: “… ἁπάθεια δέν εἶναι μόνο νά βρεθοῦμε ἐλεύθεροι ἀπό τά πάθη, ἀλλά καί νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τίς ἐπιθυμίες τῶν παθῶν. … καί, ὅπως ὁ ἀετός σηκώνει τά φτερά του, ἔτσι νά σηκώνει καί ὁ νοῦς τίς αἰσθήσεις μας καί νά τίς ἀνεβάζει στόν οὐρανό.»...Διαβάστε περισσότερα

 • Η ελπίδα

  «… Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὁριοθετεῖ τήν ἐλπίδα μέ τοῦτα τά λόγια, πού εἶναι ἀπόσταγμα ἐμπειρίας: “Ἡ ἐλπίς εἶναι εἷς πλοῦτος μέγας καί κρύφιος, ὅστις δέν φαίνεται ἄλλοτε, εἰμή μόνον ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ αὐτοῦ. Ἡ ἐλπίς εἶναι εἷς κατασφαλισμένος καί ἀληθινός θησαυρός τῆς χαρᾶς, πρίν ἴδωμεν τόν θησαυρόν ἐκεῖνης τῆς χαρᾶς ὁποῦ ἐλπίζομεν. Αὕτη ποιεῖ τόν ἄνθρωπον νά ἀναλαμβάνῃ ὅλας τάς κακοπαθείας τοῦ κόσμου μέ ὅλην τήν εὐχαρίστησιν καί ἀνάπαυσιν, καί νά μή ἀποκάμνῃ εἰς τούς μεγάλους καί ἀπαύστους πόνους διά νά κερδήσῃ τήν γνώμην του...Διαβάστε περισσότερα

 • Άγιοι Πατέρες: φωτεινοί οδηγοί

  «... Οἱ Πατέρες μας, μέ τή σοφία τους καί μέ τήν ἁγιότητά τους, εἶναι οἱ φωτεινοί ὁδηγοί στή μακραίωνη πορεία τῆς Εὐαγγελικῆς Παράδοσης. Εἶναι καί αὐτοί σκυταλοδρόμοι τῆς Παράδοσης. Εἶναι μεταφορεῖς τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων. Εἶναι σπορεῖς τοῦ ἀτίμητου ἀποκαλυπτικοῦ λόγου. Εἶναι ἱερουργοί τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασής μας καί τῆς ἔνταξής μας στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ.»...Διαβάστε περισσότερα

 • Ο παράδεισος των γραφών

  «... Ἄς κρούσουμε, λοιπόν, τήν πύλη στόν κάλλιστο παράδεισο τῶν Γραφῶν. Τόν παράδεισο, πού εἶναι εὐωδιαστός, γλυκύτατος, ὡραιότατος. Πού μέ τα κελαηδήματα τῶν θεοφόρων, νοερῶν πτηνῶν, γεμίζει τά αὐτιά μας. Πού ἐγγίζει τήν καρδιά μας καί ὅταν εἶναι ὀργισμένη τήν κατευνάζει καί τή γεμίζει μέ παντοτινή χαρά. Πού ἐπιβιβάζει τή διάνοιά μας στή χρυσοστόλιστη καί ὁλόλαμπρη ράχη τῆς θείας περιστερᾶς, (δηλαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος), καί μέ τα φωτεινά φτερά της μᾶς ἀνυψώνει πρός τόν μονογενῆ Υἱό καί κληρονόμο Ἐκείνου, πού φύτεψε τό νοητό ἀμπελῶνα (τήν Ἐκκλησία)...Διαβάστε περισσότερα

 • Η κατανόηση του Θεού

  «... Ὁ Θεός εἶναι ἔξω ἀπό κάθε ἔφοδο τοῦ μυαλοῦ μας, πού κάνει ἀγώνα νά Τόν κατανοήσει. Ξεφεύγει τή σύλληψη ἐκείνων, πού τόν ζητοῦν μέ τίς ἀνθρώπινες λογικές κατηγορίες καί μέ τήν τεχνική τῶν μετρήσεων. Γιά τό λόγο αὐτό λέει: Τόν ἀναζήτησα μέ τίς ἐρευνητικές δυνάμεις τῆς ψυχῆς μου, μέ τούς λογισμούς μου, καί μέ τά νοήματα καί πάντα ἔμενα μέ τήν ὀδυνηρή ἐμπειρία, ὅτι ἦταν μακριά. Γιατί δέν ἀποκαλυπτόταν στήν «πεπερασμένη» ἀνθρώπινη διάνοιά μου.» (Γρηγορίου Νύσσης)...Διαβάστε περισσότερα

 • Η φρικτή θυσία

  «Ὅταν δῇς τόν Χριστό θυσιασμένο ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, καί τόν ἱερέα νά στέκεται μπροστά στό θῦμα καί νά ἱκετεύῃ κι’ ὅλους νά βάφωνται μέ τό πορφυρό αἷμα, ἄρα πιστεύεις πώς βρίσκεσαι ἀκόμα στή γῆ; Δέν καταλαβαίνεις πώς ἔχεις ἀνυψωθῆ πάνω ἀπό τή γῆ μας καί τήν ὕλη της καί μέ γυμνή τήν ψυχή καί τόν νοῦ καθαρό ἐξετάζεις αὐτά πού γίνονται στόν Οὐρανό;». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἴση ἀγάπη σέ ὅλους

  ...Ἄν κάποιους τούς μισεῖς καί κάποιους οὔτε τούς ἀγαπᾶς οὔτε τούς μισεῖς, κάποιους δέ ἄλλους τούς ἀγαπᾶς, ἀλλά συγκρατημένα καί κάποιους τούς ἀγαπᾶς μέ σφοδρότητα, γνώριζε, ὅτι, μέ τίς διακρίσεις σου αὐτές καί μέ τήν ἀνισότητα τῆς προσφορᾶς τῆς ἀγάπης σου, βρίσκεσαι πολύ μακριά ἀπό την τέλεια ἀγάπη, πού ὁρίζει καί συμβουλεύει νά προσφέρεται ἡ ἀγάπη ἐξ ἴσου σέ κάθε ἄνθρωπο...Διαβάστε περισσότερα

 • Oἱ διωγμοί τῶν ἐπισκόπων

  ...Oἱ ἐπίσκοποι, ὅμως, μέ μόνη τή συκοφαντία ἔχουν συλληφθεῖ. Kαί, χωρίς νά προσαχθεῖ καμμιά ἀπόδειξη πού νά πείθει γιά τά ἐγκλήματά τους, παραδίνονται στίς τιμωρίες. Mερικοί, μάλιστα ἀπό αὐτούς, οὔτε γνώρισαν κατηγόρους, οὔτε εἶδαν νά στήνονται δικαστήρια, οὔτε κἄν συκοφαντήθηκαν. Ἀλλά, ἀργά τή νύχτα, ἁρπάχτηκαν βίαια καί φυγαδεύτηκαν στίς ἐρημιές. Kαί παραδόθηκαν στό θάνατο ἐξ αἰτίας τῆς ἀφόρητης κακοπάθειας»...Διαβάστε περισσότερα