12  Μητροπολίτες

Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος

1927-2013