Ἀρνοῦμαι τή μοναξιά

Τό βιβλίο αὐτό φωτογραφίζει τόν ἄνθρωπο, πού περπατάει στίς πολυάνθρωπες πολιτεῖες μας καί κουβαλάει ἀδιάκοπα μαζί του τό βαρύ φορτίο τῆς μοναξιᾶς.
Ὅμως, μέσα σ’ αὐτή τήν καταθλιπτική εἰκόνα, πού πιάνει τό μάτι τοῦ συγγραφέα, ὑπάρχει ἕνας αἰσιόδοξος τόνος, ἕνα καταπληκτικό μήνυμα ἀπόδρασης κι ἀπελευθέρωσης ἀπ’ τά μοναχικά κελλιά τῆς σύγχρονης φυλακῆς.
ISBN: 960-85026-9-1
Σελίδες: 200 
Ἔκδοση: 2η 
Διαστάσεις: 21 Χ 14,5 
Τιμή: 8 Εὐρώ

Κατηγορῶ κι ἀπολογοῦμαι

Ἕνας πονεμένος νέος ἀδελφός μας, γράφει ἀπ’ τή φυλακή του καί στήνει μπροστά μας τήν ἀπολογία καί τό «κατηγορῶ» του. Κατηγορεῖ ὅλους ἐμᾶς γι’ αὐτό πού δημιουργήσαμε ὡς σχῆμα ζωῆς καί γιά τήν εὐθύνη πού ἔχουμε γιά τήν σημερινή περιπέτειά του.ISBN: -
Σελίδες: 160 
Ἔκδοση: 4η 
Διαστάσεις: 21 Χ 14,5 
Τιμή: 8 Εὐρώ

Ἡ ἐξομολόγηση μιᾶς γενιᾶς

Ὅταν ἡ νέα γενιά ἀπολογεῖται γιά τό κατάντημά της καί κατηγορεῖ τήν προηγούμενη, ἔρχεται ἡ ὥρα ἡ προηγούμενη γενιά νά ἀναλογιστεῖ τήν δική της εὐθύνη καί νά κάνει τήν δική της ἐξομολόγηση γιά τά λάθη της.
Τό βιβλίο περιέχει ἀνοικτές ἐπιστολές στή νεότητα ἀπό τόν συγγραφέα, πού εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς προηγούμενης γενιᾶς.


ISBN: -
Σελίδες: 160 
Ἔκδοση: 2η 
Διαστάσεις: 21 Χ 14 
Τιμή: 8 Εὐρώ

Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ

Ἡ ἀπιστία εἶναι στέρηση ὁριζόντων. Πείνα καί δίψα.
Ἡ πορεία πρός τήν πίστη εἶναι τό κοινό, μεγάλο ἄθλημα τῆς ζωῆς. Ἁπλά πρέπει νά μποῦμε ὅλοι σ’ αὐτή τήν κοινή πορεία.
Σ’ αὐτή τήν πορεία μᾶς βάζει ὁ συγγραφέας μέ τήν βοήθεια τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Διαβάστε κάποια ἀποσπάσματα

ISBN: 960-7321-31-6
Σελίδες: 176 
Ἔκδοση: 1η  2003
Διαστάσεις: 21 Χ 14,5
Τιμή: 8 Εὐρώ

«Εἰς ἑαυτόν»

Στά σημερινά ἀδιέξοδα τῆς ἀνθρώπινης ὕπάρξης ἀνοίγουν δρόμους οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀναπτύσουν τίς ἀποψεις τους γιά τόν ἄνθρωπο (ἀνθρωπολογία). Μᾶς χειραγωγοῦν στήν ἐκπλή-ρωση τοῦ προορισμοῦ μας, στήν πληρότητα καί στήν πνευματική ἀνάπαυση.

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

ISBN: 960-7321-33-2
Σελίδες: 168 
Ἔκδοση: 1η  2005
Διαστάσεις: 20,5 Χ 13
Τιμή: 8 Εὐρώ

Ἡ κόπωση τῆς ἀθεΐας καί τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας

Πολλά σημάδια στήν ἐποχή μας ἔρχονται νά ἀποδείξουν τήν κόπωση τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν προπαγάνδα τῆς ἀθεΐας καί ἀπό τίς συνθῆκες πού αὐτή δημιούργησε ἐκεῖ πού ἐπέδρασε στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει κουραστεῖ ἀπό τήν ἀθεΐα. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τοῦ περάσει τό δυναμικό μήνυμά της πού θά τόν ἐμπνεύσει, θά τοῦ προσφέρει καινούργιο ὅραμα ζωῆς καί πληρότητα πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης.ISBN: 960-7321-32-4
Σελίδες: 96 
Ἔκδοση: 1η  2004
Διαστάσεις: 21 Χ 13
Τιμή: 6 Εὐρώ

Ὁ ἄλλος ἥλιος

Μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ γνωστοῦ θεολόγου, συνεργάτη τῶν Ρώσων τῆς διασπορᾶς, πού βρίσκονται στήν Γαλλία, OLIVIER CLEMENT.
Πρόκειται γιά μιά αὐτοβιογραφία τοῦ συγγραφέα, πού βλέπει κάτω ἀπό ἕνα κριτικό βλέμμα, ὄντας Ὀρθόδοξος θεολόγος, τίς διάφορες θρησκεῖες καί τά διάφορα ἰδεολογικά ρεύματα ἀπό τά ὁποῖα ὁ ἴδιος πέρασε μέχρι νά ἀνακαλύψει τήν Ὀρθοδοξία.

ISBN: -
Σελίδες: 168 
Ἔκδοση: 1η  1983
Διαστάσεις: 21 Χ 14,5
Τιμή: 8 Εὐρώ

Τά χνάρια τῆς διαφθορᾶς

Διαφθορά: Ἕνας φόρτος γενικευμένης εὐθύνης στίς μέρες μας. Μιά πανδημία, πού ὁδηγεῖ τίς κοινωνίες μας στήν ἀποσύνθεση καί τό θάνατο. Μιά κοινωνική μάστιγα, πού πίσω της κρύβει ὅλους ἐμᾶς, τούς ἐνόχους. Διαφθορά ὄχι μόνο τῆς τσέπης ἀλλά καί τῆς συνείδησης.
Μιά τέτοια περιπλάνηση τολμάει νά κάνει τό νέο βιβλίο τοῦ μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου σέ μιά ἐποχή πού οἱ καλλιεργητές τῆς διαφθορᾶς προσπαθοῦν μέ σφοδρότητα νά ἐπηρεάσουν τούς “κατεφθαρμένους τόν νοῦν” ἀνθρώπους.
ISBN: 978-960-7321-41-1
Σελίδες: 123 
Ἔκδοση: 1η  2012
Διαστάσεις: 20 Χ 12
Τιμή: 4 Εὐρώ

Ὁ πολιτισμός μας στό ἑδώλιο

Τό τελευταίο βιβλίο τοῦ σεβασμιωτάτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου μεταδίδει τήν ἀνησυχία του καί τόν προβληματισμό του γιά τόν τρόπο πού οἰκοδομήσαμε τόν πολιτισμό μας. Πῶς θεωρήσαμε τήν ἀξία “ἄνθρωπος”. Τά σαθρά θεμέλια τῆς οἰκογένειας πού θέσαμε. Τό κοινωνικό περιβάλλον ὅπως τό διαμορφώσαμε. Τίς κοινωνικές πληγές, πού τίς ἀφήσαμε χαίνουσες νά μολύνουν ὅλο καί πιό πολύ τόν κοινωνικό ἱστό. Τά ἀπόνερα τῆς διαφθορᾶς, πού τά ἀφήσαμε νά μολύνουν σήμερα τά πάντα. Τήν θύελλα τῆς σύγχρονης κρίσης, πού ξεσπάει ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας τῆς ὑλικῆς ἀλλά καί τῆς πνευματικῆς μας πτώχευσης.


ISBN: 978-960-7321-42-8
Σελίδες: 188 
Ἔκδοση: 1η  2013
Διαστάσεις: 21 Χ 14,5
Τιμή: 8 Εὐρώ

Στή δύση τοῦ αἰώνα μας

Τέσσερα δοκίμια. Τά δύο ἀποτελοῦν μετοχή στά προβλήματα τῆς φοιτητικῆς νεότητας. Τά ἄλλα δύο ἐκφράζουν τόν προβληματισμό τῶν λειτουργῶν τῆς ἐκκλησίας στίς μορφές τῆς σύγχρονης ἀθεΐας, ἀλλά καί στά ἰδεολογικά ρεύματα καί τίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας.

ISBN: -
Σελίδες: 104
Ἔκδοση: 1η 
Διαστάσεις: 21 Χ 13
Ἐξαντλήθηκε