Φωτογραφίες Ἱερᾶς Μονῆς Νέου Στουδίου

Γενική ἄποψη Ἱερᾶς Μονῆς

Κατασκευή Ἱερᾶς Μονῆς


Κατασκευή Ναοῦ

Θυρανοίξια Ναοῦ


Πρῶτες φωτογραφίες

Ἱερά Μονή