Σπορά τοῦ λόγου

Κηρύγματα σέ ὅλα τά Κυριακάτικα εὐαγγελικά κείμενα τοῦ χρόνου. Ὁ δυναμικός λόγος τῆς Γραφῆς καί οἱ ἀπαντήσεις πού δίνει, οἱ τομές πού χαράσσει καί τό ὅραμα πού προβάλλει στόν σύγχρονο ἄνθρωπο.
ISBN: 960-7321-08-1
Σελίδες: 434 
Ἔκδοση: 2η 

Διαστάσεις: 24 Χ 17
Δερματόδετο
Τιμή: 20 Εὐρώ

Τό ἀλφαβητάριο τῆς προσευχῆς

Ὁ συγγραφέας σκύβει στά εὐαγγελικά κείμενα ὅλων τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, καί ἐντρυφᾶ στό θέμα τῆς προσευχῆς ὅπως φωτίζεται καί χρωματίζεται ἀπ’ αὐτά.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα

ISBN: 960-7321-14-6
Σελίδες: 128 
Ἔκδοση: 1η 
Δ
ιαστάσεις: 20,5 Χ 14
Τιμή: 4 Εὐρώ

Ἀγωνία στή Γεθσημανή
καί ἀγωνία στό σύγχρονο κόσμο

Ὁ Ἰησοῦς ἀγωνιᾶ στόν κόσμο μας, ὅπως ἀγωνιοῦσε καί στόν κῆπο τῆς Γεθσημανή. Ἡ ἐποχή μας, μέσα στή βαθειά της νάρκη καί μέσα στήν πνευματική ἀδράνειά τῆς ἀλλοτρίωσης, δέν αἰσθάνεται τόν ἱδρῶτα καί τήν ὀδύνη τοῦ σαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ.


ISBN: -
Σελίδες: 72
Ἔκδοση: 2η 
Δ
ιαστάσεις: 20,5 Χ 14
Τιμή: 4 Εὐρώ

Τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ

Ὁ συγγραφέας ἀρνεῖται νά βιογραφήσει τό ὑπερούσιο καί ἀπρόσιτο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Τό προσεγγίζει μέ τή χειραγωγία ἐκείνων, πού ἔζησαν κοντά Του καί μέ τήν βοήθεια τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, πού ἔφτασαν σέ πνευματική ὠρίμανση καί ἑνώθηκαν μαζί Του.
ISBN: 960-7321-09-Χ
Σελίδες: 128
Ἔκδοση: 2η 
Δ
ιαστάσεις: 20 Χ 12,5
Τιμή: 4 Εὐρώ

Μαρτυρία ἀπ’ τά σπλάχνα τῆς γῆς

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀπιστοῦν στήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ «καί οἱ λίθοι κεκράξονται», καθώς ἡ σκαπάνη τοῦ ἀρχαιολόγου ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώσει τά βιβλικά κείμενα.


ISBN: -
Σελίδες: 72
Ἔκδοση: 1η 
Δ
ιαστάσεις: 21,5 Χ 13,5
Τιμή: 2 Εὐρώ