Φωτογραφίες
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

Χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον

Λειτουργίες μετά ἀπό ἀπόφαση ΣτΕ