Κυκλοφόρησε

ο πρώτος τόμος του βιβλίου του δικηγόρου Δημητρίου Παπουτσιδάκη:

Δικαστικό Ἀρχεῖο
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Προβλήματος (1974 -2013)