• 1. Από την Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ακολουθούμε την έξοδο στο 42ο km για Μαλακάσα-Σκάλα Ωρωπού

  • 2. Στον κυκλικό κόμβο ακολουθούμε τις πινακίδες για Αυλώνα

  • 3. Στα 8km στρίβουμε αριστερά περνώντας πάνω από τις γραμμές του τρένου, όπως φαίνεται και στο χάρτη

  • 4. Ακολουθούμε τη σημειωμένη διαδρομή του χάρτη