Ραδιοφωνικές Συζητήσεις

Εὐνοεῖ ἡ Ἐκκλησία τό φανατισμό; / 05-11-1995 / 01:01:03)

Πρόσβαση στούς Ἱερούς Κανόνες / 12-11-1995 / 00:58:15)

Ἐκκλησία καί πολιτική / 26-11-1995 / 00:58:25)

Ἐκκλησία καί πολιτική στίς μέρες μας / 03-12-1995 / 00:56:14)

Τά interna τῆς Ἐκκλησίας / 04-02-1996 / 00:58:31)

Ἡ ἀτομική ἀνέλιξη μέσα στήν Ἐκκλησία / 18-02-1996 / 00:56:23)

Ὁ δυναμισμός τῆς Ὀρθοδοξίας / 03-03-1996 / 00:57:20)

Ἡ ἀξιοκρατία στήν Ἐκκλησία / 10-03-1996 / 00:55:56)

Ἡ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας / 30-06-1996 / 00:57:58)

Τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης στό φακό τῆς κριτικῆς (Α) / 14-07-1996 / 00:57:13)

Τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης στό φακό τῆς κριτικῆς (Β) / 21-07-1996 / 00:57:54)

Τό αὔριο τῆς Ἐκκλησίας / 17-08-1996 / 00:58:08)

Ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας / 25-08-1996 / 00:53:54)