Ἐκδόσεις Σπορά

Οἱ "Ἐκδόσεις Σπορά" εἶναι ἕνας μικρός συγγραφικός καί ἐκδοτικός ἀνθόκηπος, μόχθος καί προσφορά τοῦ Μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου. Ξεκίνησε τή "σπορά" καί τήν παραγωγή τό 1974. Τά βιβλία, πού ἐκδόθηκαν, συνολικά περισσότερα ἀπό 70, προέρχονται ὅλα ἀπό τή θεολογική ἀνησυχία καί τή γραφίδα τοῦ Μητροπολίτη Νικοδήμου. Σέ κυκλοφορία βρίσκονται, αὐτή τή στιγμή, 67 βιβλία.

-Μιά σειρά βιβλίων του ἐγγίζουν τό μεγαλεῖο καί τήν πληρότητα τῆς Εὐχαριστιακῆς μας Λατρείας, τούς προβληματισμούς καί τά ἀνοίγματα τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα καί τῆς πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης καί τά θησαυρίσματα τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας καί τῆς χαρισματικῆς σοφίας τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

-Μιά δεύτερη σειρά, φωτογραφίζει τούς προβληματισμούς τῆς σύγχρονης ἐπικαιρότητας καί ἀνοίγει, μέσα στή βαρειά ὁμίχλη τῆς ἀγωνίας, μονοπάτια ἐξόδου στούς ἀνοιχτούς ὁρίζοντες τοῦ ἔντιμου διαλόγου καί τῆς ὑπαρξιακῆς προσέγγισης τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς.

-Ὑπάρχει καί μιά ἄλλη κατηγορία βιβλίων πού εἶναι συλλογή ἄρθρων του (δημοσιευμένων σέ ἐκκλησιαστικές ἐφημερίδες καί περιοδικά) πάνω σέ φλέγοντα ἐκκλησιαστικά προβλήματα. Εἶναι κατάθεση ἀγάπης καί πόνου, πού ἀποτυπώνεται στήν προσεκτική ἀνάλυση καί κριτική τῶν ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων, τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων καί τῶν ποιμαντικῶν ἀνοιγμάτων, πού φέρνουν τή σημερινή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κοντά στό ἀνήσυχο ποίμνιο, ἤ τήν ἀπομακρύνουν καί τήν ἀπομονώνουν στήν ἀδράνεια καί στίς μικρότητες. Στήν ἴδια αὐτή κατηγορία ὑπάγονται καί σημαντικές ἱστορικές μελέτες τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἀνάδειξη μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων.

-Μήν ὑποτιμήσουμε καί μιά ἄλλη σειρά βιβλίων πού ἀποτελοῦν ἕνα ἄνοιγμα πρός τήν ταραγμένη καί ἀποπροσανατολισμένη νεότητα. Εἶναι ἡ θετική καί ὑπαρξιακή μετοχή στήν τράπεζα τῆς λογοτεχνίας. Μέ μιά δέσμη διηγημάτων του καί μυθιστορημάτων του, περιδιαβάζει ὁ συγγραφέας Μητροπολίτης στούς δρόμους τοῦ μόχθου μας καί τοῦ πόνου μας καί κουβεντιάζει ἀδελφικά μέ τούς στεναγμούς τῶν καρδιῶν καί μέ τήν πικρόχολη διαλεκτική τῶν ἀδέκαστων ἐπικριτῶν. Τά βιβλία αὐτά ξεκουράζουν καί κουράζουν. Ξεκουράζουν μέ τό ἁπαλό θρόισμα τοῦ λογοτεχνικοῦ καλάμου. Καί κουράζουν μέ τήν τολμηρή ἀνατομία τῆς σύγχρονης σύγχυσης.

Μετά τήν κοίμηση τοῦ μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου ἐκδόθηκαν ἀπό τίς ἐκδόσεις μας καί 4 βιβλία δύο ἄλλων συγγραφέων.

Εκδόσεις Σπορά , Αττικής Νικόδημος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος , Βιβλία Αττικής Νικοδήμου